CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA SANG TRỒNG C

Vendor details

 • PseudoLAC01
 • Vendor typeIndividual
Published the Wed Oct 20, 2021 8:25 pm

  Description:

  Tình huống: Gia đình ông T được giao 2 ha đất để trồng lúa đã được 10 năm nhưng điều kiện khí hậu hạn hán nhiều, đất lại ở dốc cao nên trồng lúa không năng suất. Qua một số lần trồng thử nghiệm, ông T nhận thấy chất đất này phù hợp với việc trồng các loại cây khác hơn vì vậy ông muốn chuyển sang trồng một số loại cây như lạc, đỗ, cà phê. Khi ông T nêu vấn đề này với một cán bộ xã thì được trả lời là ông không được phép trồng cây công nghiệp trên đất trồng lúa, nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì phải lên UBND xã xin phép.
  Hỏi:
  1. Cán bộ xã giải thích như vậy đúng hay sai? Vì sao?
  2. Hãy tư vấn cho ông T cần phải làm như thế nào mới đúng pháp luật?